طریقه تماس و سفارش

همانطور که میدانید با توجه با اینکه تردد به شهرهای استان مازندران و گلستان از تهران و بالعکس از شرق تهران انجام میشود

لذا از ترمینال شرق جابجایی انجام خواهد شد

شرکت ها و مسافرانی که درخواست ماشین دربست دارند امکان رزرو از مبدا داخل شهر تهران نیز وجود دارد البته هزینه جابجابی داخل شهر بسته به فاصله تا شرق تهران بصورت توافقی هنگام سفارش تعیین خواهد شد