درباره ما

تاکسی بین شهری در واقع همان تاکسی های سمند و تاکسی پژو داخل ترمینال ها هستند که بین شهر تردد دارند

سواری کرایه ها دارای نرخ تعیین شده توسز اتحادیه مربوطه هستند

 

راننده های تاکسی شمال راننده های مورد تایید ناجا و دارای دفترچه کار – کارت سلامت – کارت عدم اعتیاد – کارت هوشمند راننده – کارت هوشمند ناوگان و سایر مدارک جهت شغل مسافربری می باشند .

شما مسافران عزیز از مبدا تا مقصد تحت پوشش بیمه البرز (فارغ از بیمه های ثالث و بدنه ) می باشید . هزینه این بیمه نیز بر روی بلیط محاسبه شده است .

نرخ تاکسی بین شهری

رزرو تاکسی بین شهری

سمند ترمینال

پژو ترمینال

سمند بین شهری

پژو بین شهری

تاکسی خارج شهری

تاکسی تهران شمال

دربستی تهران شمال

ماشین دربستی بین شهری

نرخ سواری بین شهری تهران قائمشهر و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران آمل و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران بابل و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران نور و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران بابلسرو بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران رویان و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران بهشهر و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران گرگان و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران دماوند و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران فیروزکوه و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران فریدونکنار و بالعکس

نرخ سواری بین شهری تهران بابل از فیروزکوه

نرخ سواری بین شهری تهران بابلسر از فیروزکوه

نرخ سواری بین شهری تهران آمل از فیروزکوه

نرخ سواری بین شهری تهران نور از فیروزکوه